Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

Benutzer:Reiner Stoppok/PSHK

Aus Jewiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

(Baustelle)

Pet stoljeća hrvatske književnosti (PSHK) [= Fünf Jahrhunderte der kroatischen Literatur]

Übersicht

(Bitte weiter durchsehen, fehlende Bände/Infos/Übersetzungen usw. ergänzen/korrigieren, diakritische Zeichen (ž, ć usw.) weiter ergänzen, eindeutschen, usw.)

 • 1. Hrvatska književnost srednjega vijeka [= Die kroatische Literatur des Mittelalters] / [Hrsg. v. Vjekoslav Štefanić ... et al. ; crteži Fedor Ličina] 1969. # Bogisic, Rafo (Ed.) Hrvatska Knjizevnost Srednjega Vijeka. Matice Hrvatske Nakladni Zavod Zagreb, 1969.
 • 2. Hrvatski Latinisti. Croatici Auctores qui Latine Scripserunt [= Kroatische Latinisten. Lateinisch schreibende kroatische Autoren]. I: Iz Latiniteta 9-14. Stoljeca Pisci 15. i 16. Stoljeca. Ex Monumentis Latinis Saec. IX-XIV Auctores Saec. XV et XVI.(=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol.2/I ). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1969.
 • 3. Hrvatski Latinisti. Croatici Auctores qui Latine Scripserunt. [= Kroatische Latinisten. Lateinisch schreibende kroatische Autoren] II: Pisci 17-19. Stoljeca - Auctores Saec. XVII-XIX.(=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol.3/II ). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 1024 S.
 • 4. Marko Marulić: Judita, Suzana Pjesme. Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 246 S.
 • 5. Zbornik stihova XV. i XVI. stoljeća [= Gedichtsammlung des 15. und 16. Jahrhunderts] / [Hrsg. v. Rafo Bogišić] ; [Illustr. v. Nataša Cetinić] 1968.
 • 7. Skladanja izvarsnih pisan razlicih / Hanibal Lucić. Ribanje i ribarsko prigovaranje ; Razlike stvari ine / Petar Hektorović ; [Hrsg. v. Marin Franičević] 1968.
 • 10. Zbornik stihova XVII. stoljeća / [Hrsg. v. Rafo Bogišić ; crteži Milenko Bosanac] 1967.
 • 11. Pavletic, Vlatko (Ed.): Zbornik Proze XVI. i XVII- Stoljeca [= Sammlung von Prosa aus dem 16. und 17. Jahrhundert]. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 11). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1972. 360 S.
 • 12. Ivan Dončević (Ed.):
  • 12/I. Suze sina razmetnoga ; Dubravka ; Ferdinardu Drugomu od Toskane / Ivan Gundulić ; [Illustr. v. Nevenka Lovrić]. [2. izd.] 1964.
 • 13. Osman / Ivan Gundulić ; [Hrsg. v. Milan Ratković ; Illustr. v. Nevenka Lovrić] 1962.
 • 14. Plandovanja ; Pjesni razlike ; Mandalijena pokornica / Ivan Bunić Vučić. Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1975. 215 S.
 • 15/1. 15/2. Hrvatski kajkavski pisci [= Kroatisch-kajkavische Schriftsteller] / [priredila Olga Šojat] 1977.
 • 16. Šojat, Olga: Kajkavski pisci od 18. do pol. 19. st., PSHK, knj. 16, prir., Zagreb 1979.
 • 17. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Zrinski, Frankopan, Vitezović ; [Hrsg. v. Josip Vončina] ; [Illustr. v. Josip Bukal] 1976.
 • 18. Ignjat Durdevic: Pjesni Razlike uzdasi Mandalijene Pokornice Saltijer Slovinski. Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1971. 417 S.
 • 19. Zbornik stihova i proze XVIII. stoljeća [= Sammlung von Gedichten und Prosa des 18. Jahrhunderts] / [Hrsg. v. Rafo Bogišić] ; [Illustr. v. Srećko Planinić] 1973.
 • 20. Komedije XVII i XVIII stoljeća [= Komödien des 17. und 18. Jahrhunderts] / [Hrsg. v. Marko Fotez ; crteži Milenko Bosanac] 1967.
 • 21. Razgovor ugodni naroda slovinskoga [= Angenehmes Gespräch des slawischen Volkes]; Korabljica / Andrija Kačić Miošić 1967.
 • 22. Dramska djela ; Pjesme [= Dramatische Werke; Lieder] / Tito Brezovački ; [Illustr. v. Predrag Purić] 1973.
 • 23. Narodne lirske pjesme / [Hrsg. v. Olinko Delorko] 1963.
 • 24.
  • 24/I. knj. 25/II. Narodne epske pjesme [= Epische Volkslieder] / [priredili Olinko Delorko, Maja Bošković-Stulli] ; [Illustr. v. Radislav Trkulja] 1964
 • 25. Augustin Stipcevic (Ed.): Narodne Epske Pjeseme [= Epische Volkslieder] II. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 25/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1964.
 • 26. Narodne pripovijetke [= Volkserzählungen] / [priredila Maja Bošković-Stulli] ; [Illustr. v. Branka Hegedušić] 1963.
 • 27. Narodne drame, poslovice i zagonetke [= Volksschauspiel, Sprichwörter und Rätsel] / [Hrsg. v. Nikola Bonifačić Rožin] ; [Illustr. v. Željko Hegedušić] 1963.
 • 28. Hrvatski narodni preporod : ilirska knjiga [=Die kroatische nationale Wiedergeburt. Das illyrische Buch] / [Hrsg. v. Jakša Ravlić] ; [Illustr. v. Milenko Bosanac] 1965.
 • 29. Marin Franičević (Ed.): Hrvatski Narodni Preporod. II: Ilirska Knjiga. [=Die kroatische nationale Wiedergeburt. Das illyrische Buch]. Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1965. 458 S.
 • 30. Pjesme i članci [= Gedichte und Artikel] / S. Vraz. Pjesme. Prvi ljudi. Zapisi / P. Preradović ; [priredila Višnja Barac] ; [Illustr. v. Milenko Bosanac] 1965.
 • 31. Članci ; Grobničko polje ; Teuta / Dimitrija Demeter. Članci ; Pjesme ; Šilo za ognjilo ; Matija Gubec / Mirko Bogović ; [Illustr. v. Ratko Janjić] 1968.
 • 34. Putositnice ; Udes ljudski ; Kvas bez kruha ; Članci i feljtoni / Antun Nemčić ; [Hrsg. v. Branimir Donat] 1965.
 • 36. Pučki igrokazi XIX. stoljeća [= Volksstücke des 19. Jahrhunderts] / [Hrsg. v. Nikola Batušić ; crteži Ivan Antolčić] 1973.
 • 39
  • 39/1. Članci i feljtoni ; Pjesme ; Pripovijesti / August Šenoa ; [Hrsg. v. Šime Vučetić] ; [Illustr. v. Željko Hegedušić] 1962.
 • 40. Ivan Doncevic (Ed.): August Šenoa: II: Seljačka buna. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 40/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1962. 281 S.
 • 41. Ivan Doncevic (Ed.): August Senoa. III: Zlatarovo Zlato Cuvaj se Senjske Ruke. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 41/III).Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1962. 344 S.
 • 42.
  • 42/IV. Prosjak Luka ; Mladi gospodin / August Šenoa ; [Illustr. v. Željko Hegedušić]. [2. izd.] 1964.
 • 43. Rasprave, članci i sjećanja / Vatroslav Jagić ; [Hrsg. v. Marin Franičević ; crteži Predrag Purić] 1963.
 • 45. Pavletic, Vlatko (Ed.): Josip Eugen Tomic: Opancareva Kci Zmaj od Bosne Melita. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 45). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 495 S.
 • 46.
  • 46/1. Članci ; Jelkin bosiljak ; Pripovijesti / Eugen Kumičić ; [priredila Višnja Barac] ; [Illustr. v. Ante Schramadei] 1968.
 • 47.
  • 47/2. Urota Zrinjsko - frankopanska / Eugen Kumičić ; [priredila Višnja Barac] 1968.
 • 48.
  • 48/1. Pripovijesti ; Fiškal ; Pjesme / Ante Kovačić ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1962.
 • 49. Doncevic, Ivan (Ed.): Ante Kovacic. II: U Registraturi. (= Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 49/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1962. 409 S.
 • 50. Pod starim krovovima ; Pripovijesti / Ksaver Šandor Đalski ; [Illustr. v. Tomo Gerić] ; [Hrsg. v. Petar Šegedin]. [2. izd.] 1964.
 • 51.
  • 51/II. Janko Borislavić ; Pripovijesti i lirske minijature / Ksaver Šandor Đalski ; [Hrsg. v. Petar Šegedin] ; [Illustr. v. Tomo Gerić] 1962.
 • 53. Mrtvi kapitali ; Među svjetlom i tminom ; Pripovijesti / Josip Kozarac ; [Illustr. v. Zorislav Pleše] 1964.
 • 55. Pjesme ; Pripovijetke ; Drame / Ivo Vojnović ; [Hrsg. v. Marijan Matković] ; [Illustr. v. Ivo Kalina] 1964.
 • 58. Vjenceslav Novak: II: Pripovijesti Tito Dorčić. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 58/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1964. 329 S.
 • 59. Propali dvori ; Pripovijesti / Janko Leskovar ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] ; [Illustr. v. Tomo Gerić] 1963.
 • 61. Pjesme ; Putopisi ; Katarinia Zrinjska / Ante Tresić Pavičić ; [Hrsg. v. Šime Vučetić] ; [Illustr. v. Ljerka Šibenik] 1963.
 • 62. Kritika u doba realizma / [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1976.
 • 64.
  • 64/I. Pjesme ; Pripovijesti ; Autobiografija [= Lieder; Erzählungen; Autobiografie] / Antun Gustav Matoš ; [priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković] ; [Illustr. v. Predrag Purić] 1967.
 • 66.
  • 66/III. Kritike, eseji, studije i članci ; Polemike ; Putopisi ; Feljtoni i impresije / Antun Gustav Matoš ; [priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković] ; [Illustr. v. Predrag Purić] 1967.
 • 67. Pripovijesti ; Exodus / Milan Šenoa. Pripovijetke ; Putopisi / Franjo Horvat Kiš ; [Hrsg. v. Miroslav Šicel]. Pjesme / Musa Ćazim Ćatić ; [Hrsg. v. Abdurahman Nametak] ; [Illustr. v. Zorislav Pleše] 1966.
 • 70. Pripovijesti ; Mladi dani ; Porodica Vinčić / Dinko Šimunović ; [Illustr. v. Zdravko Rajković] 1965.
 • 71. Krsto Špoljar (Ed.): Hrvatska Moderna. Kritika i Knjizevna Povijest. [= Die kroatische Moderne. Kritik und Literaturgeschichte] (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 71/I). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1975. 510 S.
 • 73. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / I. Brlić - Mažuranić, A. Milćinović [i.e. Milčinović], Z. Marković ; [Hrsg. v. Miroslav Šicel] 1968.
 • 75. Augustin Stipčević (Ed.): Milan Begović I: Pjesme Drame Kritike i Prikazi. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 75/I). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1964. 349 S.
 • 76.
  • 76/II. Dunja u kovčegu ; Novele ; Put po Italiji / Milan Begović ; [Illustr. v. Zlatko Šimunović] 1964.
 • 77.
  • 77/1. Pjesme ; Medvjed Brundo ; Ahasver ; O poeziji / Vladimir Nazor ; [Hrsg. v. Šime Vučetić ; crteži Nikola Koydl] 1965.
 • 78.
  • 78/2. Veli Jože ; Priče ; Od Splita do piramida ; S partizanima / Vladimir Nazor ; [Hrsg. v. Šime Vučetić] ; [Illustr. v. Nikola Koydl] 1965.
 • 81.
  • 81/1. Ogledi i članci ; Pripovijesti / Milutin Nehajev ; [Hrsg. v. Vice Zaninović] ; [Illustr. v. Tomo Gerić] 1964.
 • 82.
 • 83. Pjesme, novele, drame, eseji / Janko Polić Kamov. Pjesme, eseji i članci / Vladimir Čerina ; [Hrsg. v. Nikola Milićević ; crteži Milenko Bosanac] 1968.
 • 84. Izbori iz djela / Julije Benešić, Fran Galović, Milan Vrbanić, Zvonko Milković ; [Hrsg. v. Šime Vučetić ; crteži Jure Labaš] 1969.
 • 85. Vlatko Pavletić (Ed.): Ljubo Wiesner, Nikola Polic, Ulderiko Donadini: Izabrana Djela [= Ausgewählte Werke]. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 85). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 533 S.
 • 86. Vlatko Pavletić (Ed.): Albert Haler, Mihovil Kombol, Branko Gavella, Ljubomir Marakovic: Eseji, Studije Kritike. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 86). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1971. 560 S.
 • 87. Tin Ujević: I: Pjesme i Pjesnicke Proze [= Gedichte und poetische Prosa]. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 87/I). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 505 S.
 • 88. Vlatko Pavletić (Ed.) Tin Ujević II: Eseji i Kritike Zapisi. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 88/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1970. 578 S.
 • 90. Pripovijesti ; Autobiografija / Slavko Kolar ; [Hrsg. v. Miroslav Šicel ; crteži Željko Hegedušić] 1964.
 • 91. Pan ; Ulica u jesenje jutro ; Pjesme ; Balade Petrice Kerempuha / Miroslav Krleža ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1973.
 • 92. Miroslav Krleža: II: Izabrane Novele. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 92/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1973. 347 S.
 • 93.
  • 93/3. Povratak Filipa Latinovicza [= Die Rückkehr des Filip Latinovicz]; Na rubu pameti / Miroslav Krleža ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1973.
 • 94. Michelangelo Buonarrotti ; Kraljevo ; U logoru ; Gospoda Glembajevi ; Aretej / Miroslav Krleža ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1973.
 • 95.
  • 95/V. Eseji i putopisi / Miroslav Krleža ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] ; [Illustr. v. Josip Vaništa] 1973.
 • 96.
  • 96/I. Pjesme, novele ; Zapisi, eseji i putopisi / August Cesarec ; [Hrsg. v. Vladimir Popović] 1966.
 • 97. Šime Vučetić (Ed.): August Cesarec: II: Tonkina Jedina Ljubav Zlatni Mladic Sin Domovine. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 97/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1966. 445 S.
 • 99. Pjesme i proza [= Gedichte und Prosa] / Antun Branko Šimić ; [Hrsg. v. Jure Kaštelan] ; [Illustr. v. Nives Kavurić] 1963.
 • 100. Pjesme ; Epigrami i basne ; Noćno iverje / Gustav Krklec ; [Hrsg. v. Augustin Stipčević] ; [Illustr. v. Željko Hegedušić] 1963.
 • 101. Članci i eseji [=Artikel und Aufsätze] / Antun Barac ; [Hrsg. v. Ivo Frangeš] 1968.
 • 103. Pjesme u prozi [= Gedichte und Prosa]; Pripovijetke ; Zapisi ; Ogledi / Ervin Šinko ; [Hrsg. v. Marijan Matković ; crteži Tomo Gerić] 1969.
 • 104. Pjesme i drame [= Gedichte und Dramen] / M. Feldman. Laste nad uvalom / A. Cettineo ; [Hrsg. v. Augustin Stipčević ; crteži Ante Schramadei] 1965.
 • 105. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Pavić, Balota, Ljubić, Gervais ; [Hrsg. v. Marin Franičević] 1973.
 • 106. Dramska djela / Strozzi, Kulundžić, Mesarić, Senečić ; [Illustr. v. Zdravko Tišljar ; priredio Dubravko Jelčić] 1965.
 • 109. Pjesme ; Mor / Sudeta. Pjesme i priče [= Lieder und Geschichten] / Šop. Pjesme i pjesničke proze / Vlaisavljević ; [Hrsg. v. Saša Vereš] ; [Illustr. v. Nataša Cetinić] 1966.
 • 110. Novele ; Teleći odresci / Stjepan Mihalić ; [Hrsg. v. Krsto Špoljar ; Illustr. v. Zorislav Pleše] 1967.
 • 111. Pjesme i pjesme u prozi ; Novele ; Život puža ; Feljtoni / Vjekoslav Majer ; [Hrsg. v. Nedjeljko Mihanović] ; [Illustr. v. Željko Hegedušić] 1965.
 • 112. Lirika ; Proza i članci ; Putopisi / Slavko Batušić ; [Hrsg. v. Gustav Krklec] 1963.
 • 113. Krsto Špoljar (Ed.): Dobrisa Cesaric: Pjesme Memoarska Proza. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 113). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1976. 203 S.
 • 116. Pripovijetke ; Provincija u pozadini ; Bukve ; Lole i hrsuzi / Hasan Kikić ; [Hrsg. v. Miroslav Vaupotić] ; [Illustr. v. Ratko Janjić] 1969.
 • 117. Zimsko ljetovanje ; Pripovijesti / Vladan Desnica ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić ; crteži Ratko Janjić] 1968.
  • 117/2. Proljeća Ivana Galeba / Vladan Desnica ; [Illustr. v. Ratko Janjić] 1977.
 • 118. Vjekoslav Kaleb: I VIzabrane Novele. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 118/I). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1973. 407 S.
 • 119.
  • 119/2. Divota prašine ; Bijeli kamen / Vjekoslav Kaleb ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić] 1973.
 • 120. Pjesme i proza / Dragutin Tadijanović ; [Hrsg. v. Jure Kaštelan] ; [Illustr. v. Antun Mezdjić] 1969.
 • 123. Novele i pripovijetke ; Braća i kumiri / Novak Simić ; [Hrsg. v. Krsto Špoljar] 1977.
 • 125. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Drago Ivanišević ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić ; likovna oprema Rudolf Labaš] 1981.
 • 127. Pjesništvo, ogledi / Šime Vučetić ; [Hrsg. v. Ante Stamać] ; [Illustr. v. Ivan Antolić] 1976.
 • 128.
  • 128/1. Djeca božja ; Pripovijetke / Petar Šegedin ; [Illustr. v. Josip Vaništa] 1977.
  • 128/2. Crni smiješak ; Pripovijetke ; Putopisi ; Čovjek u riječi / Petar Šegedin ; [Hrsg. v. Dubravko Jelčić] ; [Illustr. v. Josip Vaništa] 1977.
 • 130. Ljudi iz Šušnjare ; Novele ; Mirotvorci / Ivan Dončević; [Hrsg. v. Živko Jeličić] 1975.
 • 131. Pjesme, novele ; Sam čovjek ; Kritike / Ivo Kozarčanin ; [Hrsg. v. Krsto Špoljar] ; [Illustr. v. Ivo Keser] 1975.
 • 134. Pjesme ; Glad na ledini ; Novele ; Kazališne kritike / Augustin Stipčević ; [Hrsg. v. Cvjetko Milanja] ; [Illustr. v. Svetozar Domić] 1977.
 • 135. Novele, pjesme, eseji, kritike i feljtoni / Ivan Goran Kovačić ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić] ; [Illustr. v. Stjepan Frankić] 1975.
 • 137. Ivo Franges (Ed.): Ranko Marinković: Izabrana Djela [= Ausgewählte Werke] I: Ruke-Glorija Eseji. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 137/I). Matice Hrvatske Nakladni Zavod Zagreb, 1981. 432 S.
 • 138. Ivo Franges (Ed.): Ranko Marinković: Izabrana Djela [= Ausgewählte Werke] II: Kiklop. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 138/II). Matica Hrvatska Zora Zagreb, 1981. 474 S.
 • 139. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Olinko Delorko, Oto Šolc, Viktor Vida ; [Hrsg. v. Miroslav Šicel, Marijan Matković] ; [likovni prilozi Hrvoje Šercer] 1982.
 • 140. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Joža Horvat ; [Hrsg. v. Živko Jeličić] ; [Illustr. v. Ratko Janjić] 1977.
 • 141. Drame ; Eseji ; California-Zephyr [= Dramen; Essays; California Zephyr] / Marijan Matković ; [Hrsg. v. Nikola Batušić] ; [Illustr. v. Fedor Ličina] 1976.
 • 146. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Pero Budak, Fadil Hadžić ; [Hrsg. v. Branko Hećimović ; crteži Ivan Lacković-Croata] 1977.
 • 147. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Mirko Božić ; [Hrsg. v. Šime Vučetić] ; [portret i likovna oprema Ivica Antolčić] 1980.
 • 148. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Jure Kaštelan ; [Hrsg. v. Ante Stamać ; likovna oprema Edo Murtić] 1983.
 • 149. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Ivo Frangeš ; [Hrsg. v. Aleksandar Flaker ; likovni prilozi Ivan Lacković Croata] 1980.
 • 150. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Živko Jeličić ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić] 1980.
 • 151. Anđeli lijepo pjevaju / Vojin Jelić ; [Hrsg. v. Branimir Bošnjak] 1984.
 • 152. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke]: pjesnička proza, pripovijetke, romani, drame [= Poetische Prosa, Kurzgeschichten, Romane, Dramen] / Ivan Raos ; [Hrsg. v. Slobodan Novak] ; [portret i likovna oprema Zlatko Keser] 1980.
 • 155. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Vesna Parun ; [Hrsg. v. Nikola Milićević ; portret i likovna oprema Rudolf Labaš] 1982.
 • 157.
  • 157/I. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Aleksandar Flaker ; [Hrsg. v. Miroslav Šicel ; likovni prilozi Rudolf Labaš] 1987.
  • 157/II. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Branimir Donat ; [Hrsg. v. Velimir Visković] ; [likovni prilozi Rudolf Labaš] 1991.
  • 157/III. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Tomislav Ladan ; [Hrsg. v. Ante Stamać ; likovni prilozi Hrvoje Šercar] 1991.
 • 159. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Matko Peić ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić ; likovni prilozi Miroslav Kraljević] 1982.
 • 160. Slobodan Novak: Izbrana Proza [= Ausgewählte Prosa]. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 160). Matice Hrvatske Nakladni Zavod Zagreb, 1981. 569 S.
 • 164. Izabrane pjesme / Slavko Mihalić ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić] ; [portret i likovna oprema Hrvoje Šercar] 1980.
 • 166. Izabrane pjesme / Milivoj Slaviček ; [Hrsg. v. Vlatko Pavletić] ; [ikovni prilozi Rudolf Labaš] 1987.
 • 167. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Ivan Slamnig ; [Hrsg. v. Branimir Donat] 1983.
 • 168. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Krsto Špoljar ; [Hrsg. v. Branimir Donat] ; [likovni prilozi Ivica Antolčić] 1983.
 • 170. ???
 • 171. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Ivan Aralica ; [Hrsg. v. Velimir Visković] ; [likovni prilozi Ratko Janjić] 1987.
 • 172. ???
 • 173. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Mirko Jirsak, Mirko Sabolović ; [Hrsg. v. Dubravko Jelčić ; likovni prilozi Ivica Antolčić] 1987.
 • 174/I. knj. 174/II. Izabrana djela [= Ausgewählte Werke] / Antun Šoljan 1987.
 • 176. ???
 • 177. ???
 • 178. ???
 • 179. ???
 • 180. ???
 • 181/I. knj. 181/II. knj. 181/III. Hrvatski dječji pisci / [izabrao i sve popratne tekstove napisao Ivo Zalar ; likovni prilozi Vilko Gliha Selan] 1991. ???
 • Budak, Pero (Ed.): Hrvatski Djecji Pisci III. Krunoslav Kuten, Zlata Kolaric-Kisur, Grigor Vitez, Stjepan Jaksevac, Ratko Zvrko, Mladen Bjazic, Stanislav Femenic. (=Pet Stoljeca Hrvatske Knjizevnosti; Vol. 181/III). Matice Hrvatske Nakladni Zavod Zagreb, 1991. ISBN 8640101515. 404 S.


Weblinks


Siehe auch

Kategorie:Kroatische Literatur